Förläng livet med mindre stress

Ny forskning: Långa dagar på jobbet kan skada hjärtat
Tillhör du saken där karriärslystna alternativt plikttrogna skaran som lägger ner enormt avsevärt tid på ditt arbete? Då möjligtvis du skall tänka om. De som jobbar mer än 55 timmar i vecka löper 40 procent större risk att drabbas av trassel med hjärtat visar ny forskning.

Att långa arbetsskift ökar risken att erhålla en stroke är redan känt, dock nu visar forskning att det exempelvis finns ett samband mellan långa jobbdagar jämte allvarliga hjärtproblem. De som jobbar mer än 55 timmar i veckan löper ökad risk att drabbas av orgelbundna hjärtslag.

– De närvarande resultaten visar att långa arbetstider är kopplade till en ökad risk att drabbas av förmaksflimmer, den ofast förekommande typen av hjärtarytmi, säger professor Mika Kivimäki som ledde studien till Daily Mail.

Koppling mellan hjärtproblem, arbetstider samt stroke
Det är University College London som liigger bakom studien. Forskarna fann 1 061 fall av förmaksflimmer under studiens gång – en incidensgrad på 12,4 per 1 000 personer. Men hos de 4 484 människor som jobbade mer är 55 timme per vecka var incidensgraden 17,6 per 1 000 personer.

Resultatet, som publicerades i European Heart Journal, visade att de som jobbar 55 timmar eller mer i veckan löper 40 procent större risk att drabbas av oregelbundna hjärtslag än de som håller sig till att knega mellan 35 samt 40 timmar.

– Det här kan vara en av förklaringarna till att vi kunnat se en ökad risk att drabbas av stroke hos de som jobbar massor timmar. Det är känt att förmaksflimmer kan lotsa till stroke, dock även andra skadliga hälsoeffekter, såsom hjärtsvikt plus strokerelaterad demens, säger professor Mika Kivimäki.

Förmaksflimmer kännetecknas av oregelbunden och hastig puls och är det mest vanliga formen av rytmstörning av hjärtat hos vuxna. Flimret leder till försämring av blodcirkulationen i hjärtat samt är för saken där skull en vanlig orsak till stroke.

Viktiga nyheter stäv de i riskzonen
behandla akne snabbt Även när faktorer som ålder, kön, socioekonomisk status, övervikt, fysisk aktivitet, rökning jämte riskbruk av rusdrycker justerats kunde forskarna observera att de som jobbade fler timmar löpte 1,4 gånger så yppig risk att utveckla förmaksflimmer.

Enligt Kivimäki kunde man även se att i 9 av 10 baisse av förmaksflimmer led icke de drabbade av någon annan typ av hjärt- jämte kärlsjukdom.

– Det här pekar på att den ökade risken förmodligen speglar effekten av långa jobbdagar snarare än effekten av några tidigare eller fortgående kardiovaskulära åkommor, däremot vidare forskning behövs stäv att begripa hurdan mekanismerna hänger ihop, säger Kivimäki.

Han avser att forskningsresultatet är extra viktigt stäv personer som redan ligger i riskzonen för hjärt- samt kärlsjukdomar på grund av andra faktorer som hög ålder, blodtryck, kolesterolvärde, övervikt, sockersjuka samt liknande.